Kako pristupiti zaštiti žiga? - Calluro.hr

Kako pristupiti zaštiti žiga?

02.12.2019.

Žig je oblik zaštite intelektualnog vlasništva kojim se štiti znak, a služi za razlikovanje proizvoda i usluga u odnosu na konkurentne proizvode i usluge na tržištu. Žigom se može štititi svaki znak, a može se sastojati od riječi (uključujući osobna imena), crteža, slova, brojki, boja, oblika ili pakiranja proizvoda ili zvukova (kao i svih kombinacija prethodno navedenog).

Žig je važan dio poslovne strategije. Olakšava pristup do klijenata, odnosno kupaca, investitora i poslovnih partnera, a istim se povećava i sama vrijednost poduzeća. Registracija žiga je najsigurniji način da se zaštititi znak čime osiguravate da nitko drugi ne može koristiti identičan ili nedovoljno razlikovan znak za istu vrstu robe ili usluga.

Kako pristupiti registraciji žiga?

Prije podnošenja prijave za zaštitu žiga potrebno je provjeriti da li je vaš žig razlikovan u odnosu na prethodno registrirane žigove te da se takvom prijavom ne krši tuđe pravo intelektualnog vlasništva. Provjera se radi pretragom dostupnih on-line baza podataka.

Prije podnošenja prijave za registraciju žiga

Znate što je žig. Znate da registracija žiga predstavlja izvjesni trošak. Recimo da je vaš poslovni partner ili kolega već registrirao žig i da vi razmišljate da pitanje zaštite žiga riješite na sličan način. Prije primjene copy paste rješenja, bilo bi dobro razmotriti sljedeća pitanja:

Ciljano tržište?

Žig se štiti prema teritorijalnom načelu, odnosno zaštita vrijedi u državi u kojoj je to pravo priznato, zbog čega je potrebno definirati ciljano tržište. Tržište može biti nacionalno (hrvatsko) tržište, tržište zemalja regije, EU ili svjetsko tržište te kombinacija nekih od navedenih tržišta. Najveći broj poduzetnika u svijetu, osim zaštite žiga na lokalnom tržištu, uglavnom zbog veličine i snage tih tržišta, razmatra i zaštitu žiga u SAD-u, EU i Kini.

Za zaštitu EU žiga moguće je podnijeti jedinstvenu prijavu što pojednostavljuje sam postupak registracije. Trenutno je dosta otvorenih pitanja u vezi EU žiga i Brexita, koja su za sada uglavnom bez odgovora.
SAD ima specifična pravila i prakse u vezi zaštite žiga zbog čega se tom tržištu posebno pristupa.

Kina je, osim veličine tržišta, važna i zbog zaštite od krivotvorenja robe od strane kineskih proizvođača i posrednika, što je aktualni problem značajnog broja subjekata koji proizvode u Kini. Također, evidentirano je više slučajeva u kojima su kineski proizvođači i posrednici sami registrirali istovjetan žig u Kini pa su trgovačka društva bila ucjenjivana na plaćanje naknade ili odustanak od proizvodnje u Kini.

Koji postupak međunarodne registracije odabrati?

Za lokalnu zaštitu žiga, prijava se podnosi nadležnom nacionalnom tijelu za registraciju žiga (Državni zavod za intelektualno vlasništvo- DZIV).

Za međunarodnu zaštitu u drugim državama, moguće je podnositi pojedinačne prijave nadležnim tijelima u tim državama. To znači da se vodi onoliko odvojenih postupaka za registraciju žiga koliko je prijava podneseno.

Za cjelokupni teritorij Europske Unije moguće je pak podnijeti samo jednu prijavu za žig EU (EUTM) neposredno nadležnom uredu za žigove Europske unije (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, EUIPO). Prednost takve prijave je da se radi o jedinstvenoj prijavi za sve zemlje članice EU te je registracija EU žiga, u tim slučaju, troškovno povoljnija. Nedostatak takve prijave je da prijava ne smije biti odbijena u niti jednoj od 28 država članica (dakle, pred niti jednim nadležnim tijelom svake od članica) budući se u tom slučaju odbija cijela prijava.

Zaključno, moguće je podnijeti jednu međunarodnu prijavu putem Madridskog sustava za međunarodnu registraciju žigova putem koje je moguće ostvariti zaštitu u više od 110 država, podnošenjem jedne prijave putem nacionalnog ili regionalnog ureda porijekla osnovne prijave ili registracije žiga.

Koji budžet je na raspolaganju?

Postupak registracije i održavanja zaštite žiga predstavlja trošak za podnositelja/nositelja žiga. Budžeti start up i uhodanih poduzeća za registraciju žiga bitno se razlikuju.

Vodeći se načelom da nikada nije prerano za zaštitu žiga (odnosno da nije važno u kojoj se fazi poduzeće trenutno nalazi, već gdje se želi nalaziti u budućnosti) važno je alocirati potreban budžet te napraviti maksimalni učinak unutar zadanog budžeta. To se radi definiranjem ciljanog tržišta i odabirom vrste postupka međunarodne zaštite.

Tko je podnositelj prijave (i nositelj žiga)?

Podnositelj prijave za registraciju žiga može biti svaka pravna i fizička osoba što znači da žig može registrirati i poduzetnik, jedini član d.o.o. kao fizička osoba i sam d.o.o. kao pravna osoba.
Poduzetnik, fizička osoba koji je nositelj registriranog žiga, pravo na korištenje žiga, uz novčanu naknadu, ustupa d.o.o.-u.

Kada je d.o.o. nositelj žiga, vrijednost žiga se obično procjenjuje kao dio vrijednosti poduzeća, npr. kod prodaje, ulaska investitora ili financiranja.

Nedavna odluka Visokog trgovačkog suda RH, kojom je odlučeno da zahtjev Zdravka Peveca protiv PEVEC d.d. da se društvu zabrani upotreba slogana 'kupujte s osmijehom', stiliziranog pijevca i vizualnog identiteta utemeljenog na osobnom imenu Pevec (a koje društvo koristi kao nositelj registriranih žigova pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo) nije osnovan, pokazuje koliko je važno tko je nositelj žiga.    

Nakon registracije žiga

Registracija žiga je tek prvi korak. Nakon uspješne registracije žiga važno je voditi računa da se nitko drugi ne koristi vašim žigom neovlašteno ili ne pokušava zloupotrijebiti žig. U ranoj fazi (jednostavnija opcija i niži trošak) to je moguće na način da se prati prijava za registraciju trećih osoba (samostalno ili angažiranjem profesionalnih servisa). Na taj je način prigovor moguće podnijeti već u postupku registracije pred nadležnim tijelom. U kasnijoj fazi, nakon što bi takav žig koji krši vaša prava intelektualnog vlasništva, bio registriran, svoja prava možete štititi samo pred nadležnim sudom, uz značajno više troškove.

Jelena Zjačić

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice