IRI - faza II

Otvoren Poziv "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II".

Cilj Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu S3 tematskih područja, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Prijavitelj može projekt prijaviti i provoditi samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljivi prijavitelji su: mali, srednji i veliki poduzetnici.

Prihvatljivi partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima pridonose u provedi projekta.

Odabrane IRI teme S3 tematskih područja su:

1. Zdravlje i kvaliteta života

 • Farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji;
 • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike;
 • Nutricionizam.

2. Energija i održivi okoliš

 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema;
 • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali.

3. Promet i mobilnost

 • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila;
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja;
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika.

4. Sigurnost

 • Kibernetička sigurnost;
 • Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene.

5. Hrana i bioekonomija

 • Održiva proizvodnja i prerada hrane;
 • Održiva proizvodnja i prerada drva.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iznosi 770 mil. kn.

Min. iznos bespovratnih sredstava iznosi 1 mil., a max. 30 mil. kn.

Intenzitet potpora kreće se ovisno o aktivnostima ulaganja i veličini poduzeća --> Prihvatljive aktivnosti ulaganja i intenziteti potpora:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (R&D)/ Potpore za projekte istraživanja i razvoja:

Aktivnosti R&D odnose se na provođenje vlastitih, ugovornih ili kolaborativnih aktivnosti istraživanja usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga uključujući:

 • Industrijsko istraživanje/ maksimalno 65% za velika i 85% za mala poduzeća;
 • Eksperimentalni razvoj/ maksimalno 40% za velika i 60% za mala poduzeća;
 • Potpore za studije izvedivosti/ maksimalno 50% za velika i 70% za mala poduzeća.

2. Aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu/ Potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s provedbom projekta:

 • 25% za velika i 45% za mala poduzeća.

3. Ukoliko je partner na projektu organizacija za istraživanje i širenje znanja, intenzitet potpore za partnera iznosi:  

 • 85% za R&D aktivnosti (industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj).

Prihvatljive kategorije troškova:

1. Troškovi povezani s aktivnostima istraživanja i razvoja

 1. Troškovi plaća osoblja koje sudjeluje u provedbi projekta;
 2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme (u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt);
 3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata;
 4. Trošak izrade studije izvodljivosti;
 5. Troškovi za partnera koji nema sjedište u RH;
 6. Neizravni troškovi (najam prostora, režijski troškovi, telekomunikacije i sl.) po fiksnoj stopi u iznosu od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 7. Ostali izdaci poslovanja (troškovi vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom i provedbu javne nabave, troškovi revizije, troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda nastali izravno kao posljedica projekta itd. - prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti projekta);
 8. PDV na prihvatljive troškove ukoliko Prijavitelj ne može osigurati njegov povrat.


2. Troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta (laboratoriji za R&D, strojevi i oprema);
 2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (pr. aptenti, licencije, znanja ili neka druga vrsta intelektualnog vlasništva).
Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.
vrh stranice