Investicije privatnog sektora - Calluro.hr

Kreditna linija namijenjena financiranju poduzetnika koji već posluju, kao i novoosnovanih poduzeća.

Korisnici kredita: trg. društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i ustanove.

Namjena kredita:

  • ulaganje u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda/usluga, poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja itd.
  • ulaganje u obrtna sredstva s ciljem poboljšanja likvidnosti poslovanja (max. 30% uk. iznosa kredita).

Iznos kredita: minimalan iznos kredita je 200.000 kn, dok najviši iznos nije ograničen.

Kamatna stopa: 1,5%-3% godišnje.

Rok otplate kredita: ovisno o namjeni kredita, a maksimalno do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

vrh stranice