Europska Unija

Integrator

Cilj Poziva je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.
Prihvatljivi partneri su mikro, mali i srednji poduzetnici koji doprinose svojim znanjem, resursima, istraživačkim, stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima u provedbi projekta.

Partneri sudjeluju u provedbi projekta sukladno Konzorcijskom ugovoru koji prijavitelj sklapa s partnerima i dio je obavezne projektne dokumentacije.
Konzorcijem se smatra udruženje najmanje tri MSP-a.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 5 mil. HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 38 mil. HRK

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga;
 • Prilagodba proizvoda/usluge temeljem zahtjeva Integratora;
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)
 • Vrste i intenzitet potpore
  A) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova
  Maksimalni iznos potpore ne može preći prag od 38 mil HRK.

  B) Potpore male vrijednosti
  Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

  Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.


  vrh stranice