Financijsko restruktuiranje - Calluro.hr

Kreditna linija namijenjena restruktuiranju poslovanja poduzeća, odnosno podmirenju postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora pri čemu obveznici poreza na dobit moraju zadovoljiti sve sljedeće uvjete:

  • udio kapitala u pasivi bilance najmanje 10%;
  • nije isplaćena dobit u zadnje dvije godine (uključujući i zadržanu dobit);
  • nije isplaćena pozajmica u zadnje dvije poslovne godine, osim povezanim osobama za potrebe operativnog poslovanja i razvoja.

Namjena kredita: podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima.

Iznos kredita: najniži iznos kredita je 100.000 kn, a najviši iznos ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i strukturi transakcije, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

Kamatna stopa: 4%
Rok otplate kredita: do 10 godina, uključujući poček do 2 godine.

vrh stranice