Europska Unija

EU projekti

Kreditna linija namijenjena kreditiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili. 

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sktora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili, uključujući i uvjete koji se odnose na planirano ulaganje iz ESI ili poljoprivrednih i ribarstvenih fondova.
Namjena kredita: u skladu s natječajem za bespovratna sredstva na koji se korisnik kredita prijavio te obuhvaća:

 • prihvatljive izdatke projekta
 • neprihvatljive izdatke projekta 
 • Iznos kredita: najniži iznos kredita je u pravilu 200.000 kn, a najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a pri čemu se kreditira određeni udio uk. vrijednosti investicije:

 • 75% za subjekte privatnog sektora i
 • 100% za subjekte javnog sektora
 • Kamatna stopa: 1,70%-1,90% godišnje
  Rok otplate kredita: ovisno o namjeni kredita, a maksimalno do 15 godina, uključujući poček do 3 godine.

  Cijeli tekst ovog kreditnog programa možete pročitati ovdje, a za više informacija nas kontaktirajte

  vrh stranice