EU projekti - Calluro.hr

Kreditna linija namijenjena kreditiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sktora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili, uključujući i uvjete koji se odnose na planirano ulaganje iz ESI ili poljoprivrednih i ribarstvenih fondova.

Namjena kredita: u skladu s natječajem za bespovratna sredstva na koji se korisnik kredita prijavio te obuhvaća:

  • prihvatljive izdatke projekta;
  • neprihvatljive izdatke projekta.

Iznos kredita: najniži iznos kredita je u pravilu 200.000 kn, a najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a pri čemu se kreditira određeni udio uk. vrijednosti investicije:

  • 75% za subjekte privatnog sektora i
  • 100% za subjekte javnog sektora.

Kamatna stopa: 1,70%-1,90% godišnje.

Rok otplate kredita: ovisno o namjeni kredita, a maksimalno do 15 godina, uključujući poček do 3 godine.

vrh stranice