• Za EU projekte koji su trebali završiti u ožujku, travnju i svibnju 2020.g., trajanje se automatski produžava za dodatnih 90 dana.
  • Za korisnike koji su trebali vratiti EU sredstva u ožujku, travnju i svibnju 2020.g., rok povrata se produljuje za dodatnih 90 dana – (za sve projekte sufinancirane iz OP Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi).
  • Isplata 75% potraživanih izdataka odmah nakon podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u nabavi i donošenju odluke o (ne)postojanju nepravilnosti.
  • Mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgoda plaćanja povrata i uvažavanje smanjenog ostvarenja planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.
vrh stranice