COVID-19 kredit za turističke djelatnosti

COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima je financijski instrument namijenjen malim i srednje velikim poduzetnicima u turističkoj djelatnosti koji su pogođeni pandemijom korona virusa.
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom:
  • pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. 
  • i/ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; 
  • i/ili otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično; 
  • i/ili otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe.
Namjena kredita:

financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; 

Nisu prihvatljivi refinanciranja postojećih kredita i PDV-a.

Iznos kredita: 100.000 -1.250.000 EUR (ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita)
Kamatna stopa: 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine 
  1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine
Rok korištenja: do 12 mjeseci
Poček: do 12 mjeseci
Rok otplate: do 5 godina uključujući poček

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju u djelatnostima:

  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29); 
  • Putničke agencije i organizatori putovanja turoperatora (NKD 79.11, 79.12); 
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34); 
vrh stranice