Kako u d.o.o.-u urediti odnose s novim članovima - investitorima? - Calluro.hr

Kako u d.o.o.-u urediti odnose s novim članovima - investitorima?

27.01.2020.

Kada društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) nema vlastita sredstva za financiranje investicija, sredstva iz vanjskih izvora često se osiguravaju prodajom udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva. Kroz prodaju udjela novi član u d.o.o.- investitor onda investira u društvo npr. davanjem članske pozajmice, kroz institut povećanja temeljnog kapitala i dr. ili član koji prodaje udio sam investira u društvo sredstva koja je ostvario prodajom.

Postojeće članove, često osnivače d.o.o., kod donošenja strateške odluke o ulasku investitora najviše brine pitanje gubitka kontrole nad njihovim društvom, često ih zanima koliko udjela moraju „dati“ da bi dobili potrebnu investiciju te su zabrinuti kako postupiti ukoliko bi došlo do razilaženja s investitorom koji je u međuvremenu postao član društva.

Prodajom udjela u d.o.o.-u novi član – investitor ulazi u društvo, a članovi ugovorima (ugovorom o prijenosu udjela, društvenim ugovorom, ugovorom o kupoprodaji,…) uređuju međusobne odnose. Većina briga postojećih članova može se otkloniti, ili barem ublažiti, ugovorima koji su pripremljeni po mjeri konkretne transakcije iskorištavajući okvire koje postavljaju primjenjivi propisi.

Nerazmjeran položaj članova u d.o.o.-u kao prednost

Prema člancima 385 i 386 Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), d.o.o. je trgovačko društvo koje osnivaju jedan ili više članova unosom uloga u unaprijed dogovoreni temeljni kapital i to na temelju ugovora kojeg sklapaju svi osnivači (društveni ugovor). Ulozi ne moraju biti jednaki, a ukupan iznos svih uloga mora odgovarati iznosu temeljnog kapitala. Članovi mogu biti pravne ili fizičke osobe.

D.o.o. je, po svojoj strukturi organizacija manjeg broja članova među kojima postoji osobni odnos.  Čl. 211 ZTD-a propisuje da, u dioničkom društvu (dalje. d.d.), dioničari pod jednakim uvjetima imaju jednak položaj u društvu (načelo jednakog položaja dioničara). S druge strane, ZTD ne sadrži istovjetnu odredbu u odnosu na d.o.o.

Drugim riječima, iako se načelo jednakog položaja primjenjuje i na članove u d.o.o.-u i članovima se priznaje onaj položaj u društvu koji odgovara omjeru nominalnih iznosa njihovih poslovnih udjela, u pravnoj je teoriji i praksi ipak dopušteno odstupiti od načela jednakog položaja članova. To znači da je dozvoljeno i moguće pojedinom članu dati povlašteni položaj u d.o.o. Jedini uvjet je da su svi preostali članovi s time suglasni. Odluku donose svi članovi, ili prilikom sklapanja društvenog ugovora ili kod ulaska novog člana (investitora) – izmjenom društvenog ugovora, s time da se odluka o izmjeni donosi sa većinom od 100% ukupnih glasova. 

Novom članu (investitoru) može se priznati više (ili manje) prava od onog što bi mu pripalo primjenom načela jednakog položaja. Istovremeno to isto pravo se onda razmjerno oduzima (ili priznaje) preostalim članovima.

Na konkretnom primjeru, pravilo je da je sudjelovanje u dobiti i gubitku društva razmjerno s visinom uloga (5% udjela = 5% dobiti). Međutim, pod uvjetom da su svi članovi suglasni, moguće je investitoru koji ima 5% udjela dati pravo na sudjelovanje u dobiti od 25%. Na drugom primjeru, pravilo je da su glasačka prava članova razmjerna visinom uloga u temeljnom kapitalu (5% glasova za 5% udjela). Međutim, pod uvjetom da su svi članovi suglasni, moguće je investitoru koji ima 10% udjela dati pravo na 4% glasova u skupštini.
U takvim aranžmanima osnivači zadržavaju kontrolu nad društvom, kroz udjele i kontrolu glasačkih prava. Mogućnost postizanja dogovora ovisi o ciljevima i interesu investitora.

Dodatne korisne klauzule u društvenom ugovoru

Članovi ugovorom mogu unaprijed dogovoriti i vremenski ograničeno trajanje takvog nesrazmjernog položaja novog člana - investitora. U takvim slučajevima, istekom ugovorenoga razdoblja novi član- investitor ili istupa iz društva ili mijenja svoj položaj u društvu, prema unaprijed dogovorenim uvjetima.
Dobre primjere iz prakse prilikom ulaska investitora kao novog člana predstavlja i ugovaranje dodatnih klauzula u društvenom ugovoru, kao što su primjerice:

  • Izlazne strategije – uređenje pitanja tko ima pravo prvokupa u slučaju da određeni član želi istupiti iz društva (npr. član ima kupca za svoj udio, ali je dužan postojećim članovima ponuditi da kupe taj udio za istu cijenu u razumnom roku);
  • Pravo prvokupa – kada član želi prodati ili na bilo koji drugi način otuđiti svoj poslovni udio, dogovara se procedura u kojoj je takav član dužan u dogovorenom roku ostalim članovima ponuditi kupnju udjela, po cijeni i ostalim uvjetima koje je takav član dogovorio s trećom osobom;
  • Isključenje člana – uređenje pitanja uvjeta, postupka i posljedica isključenja;
  • Istupanje člana – uređenje pitanja uvjeta, postupka i posljedica istupanja.

Pregovaranje uvjeta ulaska investitora u društvo je temelj za buduće poslovanje društva. U fazi pregovora prije ulaska investitora oportuno je raspraviti i dogovoriti okvir i sve potencijalne elemente transakcije, kako bi isti bili ugovoreni na zadovoljstvo članova osnivača i investitora, a imajući u vidu dobrobit društva.
Transparentnost i predvidljivost su važne karika u postizanju zadovoljavajućih odnosa članova osnivača i investitora. U postizanju transparentnosti neophodno je u društvenom ugovoru predvidjeti sve scenarije koje se javljaju u životnom ciklusu d.o.o.-a i imati unaprijed dogovorene jasne upute za postupanje.

Jelena Zjačić,

Odvjetnički ured Zjačić

Komentari

Trenutno nema komentara

Dodaj komentar

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

*  
*  
*  
*  
vrh stranice