Europska Unija

ESIF Mikro zajam

Financijski instrument namijenjen kreditiranju mikro i malih poduzetnika s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu. 

Korisnici kredita: mikro i mali gospodarski subjekti i fizičke osobe.
Namjena kredita:

  • ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
  • ulaganje u obrtna sredstva s ciljem poboljšanja likvidnosti poslovanja (max. 30% uk. iznosa kredita)

Iznos kredita: od 1.000 do 25.000 €
Kamatna stopa: 0,5% - 1,5%
Rok otplate kredita: do 5 godina uključujući poček do godinu dana.

Cijeli tekst ovog kreditnog programa možete pročitati ovdje, a za više informacija nas kontaktirajte

vrh stranice