Otvoren 2. Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska -Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.- 2020.

20.11.2018.

Cilj poziva je smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja te održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove specifične prostorne značajke i mogućnosti.

Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve:

1. Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi;
2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti;
3. Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine;
4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

Ukupna alokacija sredstava iznosi 25.966.626,00 €

Intenzitet potpore iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

neprofitne pravne ili fizičke osobe (JL(R)S); javni, privatni i civilni sektor – poduzeća, organizacije; regionalne razvojne agencije; agencije u području transporta i mobilnosti; sveučilišta, istraživački instituti i zavodi za visoko obrazovanje, obrazovne ustanove, škole; poduzetnički inkubatori i inovacijski centri; subjekti poslovne podrške i organizacije koje predstavljaju mala i srednja poduzeća i poslovne zajednice; javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i javne ustanove u kulturi;nevladine neprofitne organizacije; ostali dionici zaduženi za razvoj regionalne inovacijske infrastrukture i kapaciteta koje:

  • imaju sjedište u Hrvatskoj, BiH ili Crnoj Gori;
  • su registrirane i posluju najmanje 12 mjeseci prije roka za podnošenje zahtjeva.

*** Partnerstvo je obavezno (minimalno dva, maksimalno šest partnera iz različitih zemalja).

Prihvatljive aktivnosti:

  • Zapošljavanje, mobilnost radne snage, socijalna uključenost, unaprjeđivanje zdravstvenih i socijalnih usluga;
  • Okoliš, prilagođavanje klimatskim promjenama, sprečavanje rizika od prirodnih katastrofa;
  • Održivi razvoj turizma, očuvanje prirodne i kulturne baštine;
  • Održivost transporta i javne infrastrukture;
  • Mladi i obrazovanje;
  • Lokalne i regionalne samouprave, strateško planiranje i administrativni kapaciteti;
  • Poticanje konkurentnosti i razvoj malog i srednjeg poduzetništva;
  • Poticanje istraživanja, tehnološkog razvoja, inovacija i korištenje ICT tehnologija.

Prijave se zaprimaju od 19.09.2018. do 20.12.2018.