Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo - Calluro.hr

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Bespovratna sredstva dodjeljuju se poduzećima kako bi im se olakšala zelena tranzicija, a sve u svrhu poticanja održivog razvoja.

Natječaj se održava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti [2021. - 2026.]

 

Podnošenje projektnih prijedloga je od 01. rujna 2022. godine u 11:00 sati do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati.

 

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati putem ovog natječaja su sljedeće:

 • promicanje kružnog i održivog gospodarstva
 • proizvodna ulaganja
 • dekarbonizacija i smanjenje emisija
 • obnovljivi izvori energije

 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća iz energetski intenzivnih industrija s najmanje 10 zaposlenih i udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ≥2,00% u 2021. godini, a koji pripadaju u sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
 • 11 Proizvodnja pića 
 • 13 Proizvodnja tekstila 
 • 14 Proizvodnja odjeće 
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja 
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 
 • 24 Proizvodnja metala 
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n
 • 31 Proizvodnja namještaja 

 

Visina potpore

Natječaj “Potpora poduzećima za tranziciju i energetski učinkovito gospodarstvo” za 2022. godinu je tek u najavi, stoga ne možemo sa sigurnošću predvidjeti sve uvjete, no donosimo što je za sada poznato.

Ukupna vrijednost natječaja iznosit će 1.900.000.000 HRK:

 • najviši iznos potpore za MSP-ove iznosit će 7.500.000 HRK
 • najviši iznos potpore za srednje kapitalizirana poduzeća iznosit će 35.000.000 HRK

 S obzirom na novu Kartu regionalnih potpora koja je aktivna od 01.01.2022 godine, ovisno o regiji možemo očekivati intenzitete potpore u rasponu od:

 • 35% - 50% za velike poduzetnike,
 • 45% - 60% za srednje poduzetnike te
 • 55% - 70% za mikro i male poduzetnike.

 

 

 

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Bespovratnim sredstvima iz ovog natječaja će se financirati aktivnosti koje ćemo pobrojati u nastavku:

 • izrada studije zaštite okoliša
 •  priprema i krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija i sl.
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • nabava i montaža novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva
 • troškovi montažne opreme i strojeva
 • nabava softvera i hardvera, patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • ulaganja vezana uz promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, npr. proizvodnja iz sunca i vjetra, dizalice topline koje ne ispuštaju štetne plinove…
 • savjetodavne usluge vezane uz gradnju (stručni nadzor, izvedbeni projekt i sl.)
 • savjetodavne usluge vezane uz provedbu projekta (priprema, upravljanje projektom, revizija) 

 

Cilj natječaja 'Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo'

 • Poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje

 • Poticanje implementacije obnovljivih izvora energije

Ovime se nadalje želi podržati razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i očuvanje postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.

 

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.
vrh stranice