POC8_Državne potpore za inovacije - Calluro.hr

POC8_Državne potpore za inovacije

POC 8, Proof Of Concept je program dodjele državnih potpora inovacijama kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital poduzetnika za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje imaju namjeru osnovati trgovačko društvo i mikro, mali i srednji poduzetnici.

Iznos potpore je od 100.000 kn do 500.000 kn

Intenzitet potpore:

 • mikro i mala poduzeća do 70% prihvatljivih troškova projekta;
 • srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Izrada prototipa;
 • Demonstracija tehničke izvedivosti;
 • Ovjera i zaštita intelektualnog vlasništva;
 • Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti;
 • Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi bruto II plaća osoblja zaposlenog na projektu;
 • Troškovi vanjskih usluga i konzultanata;
 • Troškovi instrumenata i opreme;
 • Troškovi materijala i sitnog inventara;
 • Ostali troškovi (administrativni i nepredvidivi troškovi).

Projekt mora biti postavljen tako da mu je u fokusu PoC tj. provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza da li uopće funkcionira.

Programom se financiraju projekti koji odgovaraju razini tehnološke spremnosti TRL 3-4.

Prihvatljivi su i negativan i pozitivan ishod potvrđivanja PoC-a.


Projekt mora biti svrstan u određeno znanstveno-tehnološko područje (matematika, strojarstvo, inženjerstvo, nanotehnologija, medicina itd.) i jedno od pet tematskih područja „Strategije pametne specijalizacije RH“ (zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost, hrana i bio ekonomija).
vrh stranice