Bespovratna sredstva - Calluro.hr

Plan natječaja

Ne propustite priliku za financiranje sredstvima Europske unije! U nastavku donosimo najavu natječaja za 2023.: 

 • Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027
 • Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje

 • Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje, povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije
 • Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 500,000.00€ uz intenzitet potpore 50%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 1. 11. 2023. - 15. 3. 2024.

Inovacijski vaučer

 • Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja
 • Prihvatljive aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO), DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214€ uz intenzitet potpore 60%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 5. 2023. - 15. 5. 2028.

Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

 • Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti
 • Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 € uz intenzitet potpore 50%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 10. 2023. - 30. 3. 2024.

Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

 • Povećanje broja novoosnovanih poduzeća te povećanje udjela žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika
 • Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.077.000 € uz intenzitet potpore 50%-75%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 11. 2023. - 15. 11. 2024.

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/usluga/procesa

 • Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Prihvatljive aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća, certificiranje proizvoda
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 € uz intenzitet potpore 50-60%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 9. 2023. - 30. 6. 2027.

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta

 • Obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije
 • Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Prihvatljive aktivnosti: Izrada studija i analiza, sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 € uz intenzitet potpore 50-60%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 9. 2023. - 30. 6. 2027.

 

 

Integrirani teritorijalni program 2021. -2027.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

 • Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske
 • Financirat će se troškovi projekata istraživanja i razvoja (osoblja, instrumenata i opreme, zgrada i zemljišta, ugovornih istraživanja, znanja i patenata, režijski troškovi, troškovi studije izvedivosti) te troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu (ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu)
 • Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici (nositelj konzorcija - velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000,00 uz intenzitet od 25-80%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. - 30. 9. 2024.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

 • Jačanje inovacijskih klastera u svrhu poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije
 • Prihvatljive aktivnosti: Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Prihvatljivi prijavitelji: Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000,00 uz intenzitet 50-56% i 85% za de minimis potpore 
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. - 30. 9. 2025.

De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

 • Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava
 • Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi, razvoj i internacionalizacija poslovanja, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova
 • Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 uz intenzitet potpore 90%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 29. 12. 2023. - 29. 3. 2024.

ESIF Mali zajmovi za industrijsku tranziciju (HAMAG-BICRO)

 • Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom (otpis glavnice za zelenu i digitalnu tranziciju samo za investicijske zajmove)
 • Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (identificirani kao dionici regionalnih lanaca vrijednosti)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: N/A

Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskoj tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

 • Cilj je poboljšati efikasnost proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način u kontekstu prelaska na emisijski neutralno gospodarstvo. Rezultati provedenih aktivnosti biti će smanjivanje proizvodnje energije po jedinici proizvoda te smanjivanje emisije CO2 i sporadično zaštita okoliša odnosno zdravlja ljudi
 • Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način, ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.
 • Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi s prihvatljivog područja (Istarska županija)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 9.500.000,00
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 12. 12. 2023. - 12. 12. 2025.

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.
vrh stranice