Europska Unija

Javna nabava

Javna nabava je nezaobilazan dio provedbe projekata financiranih iz EU sredstava. Svi projekti koji se financiraju EU sredstvima podliježu pravilima javne nabave koji su definirani ili Zakonom o javnoj nabavi RH ukoliko ste obveznik Zakona o javnoj nabavi ili pak Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi ukoliko ste poduzetnik, odnosno neobveznik javne nabave (NOJN).
Za poduzetnike, odnosno NOJN, Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, sastavni su dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te ste dužni strogo ih se pridržavati kako bi ste izbjegli financijske korekcije i u potpunosti iskoristili potporu koja vam je dodijeljena.

Pristigle ponude se pregledavaju, odabire se najpovoljnija ili najjeftinija koja zadovoljava sve definirane kriterije te se donosi Odluka o odabiru nakon koje slijedi potpis Ugovora. U cijelom procesu nabave važno je voditi računa o ispravnosti tehničkih specifikacija, dati potencijalnim ponuditeljima primjerene rokove za dostavu ponuda, izbjeći bilo kakvu diskriminaciju ili pogodovanje ponuditeljima, pravovremeno i adekvatno odgovoriti na pitanja ili prigovore ponuditelja te sveukupno voditi računa de je cijeli postupak usklađen s propisanim načelima javne nabave.

Što to konkretno znači za vas u provedbi projekta?

 U prvom koraku je potrebno izraditi plan nabave projekta koji uključuje sve nabave roba, usluga i radova u sklopu projekta i prema potrebi ih grupirati kako ne bi došlo do umjetne podjele nabava i na taj način se izbjeglo provođenja postupka s javnom objavom.

Sama nabava se, ovisno o njezinoj vrijednosti, provodi putem dva osnovna postupka:

  • postupak nabave s jednim ponuditeljem za nabave do (uključujući i) 150.000 kn i
  • postupak nabave s obveznom objavom za nabave preko 150.000 kn.

Nakon definiranja postupka nabave koji će se primijeniti, slijedi izrada tehničkih specifikacija, izrada dokumentacije za nabavu i slanje ili objava poziva.

Naša usluga provedbe javne nabave uključuje:

  •  izradu plana nabave;
  • pomoć u pripremi i kontrolu tehničkih specifikacija za predmet nabave;
  • provođenja postupaka nabave temeljem Priloga 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi ili temeljem Zakona o javnoj nabavi;
  • pripremu odgovora, pojašnjenja i nadopuna dokumentacije za nadmetanje tijekom trajanja pojedinačnih nabava;
  • pripremu odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela;
  • pregled/izradu ugovora o nabavi roba/usluga s odabranim ponuditeljem sukladno uvjetima definiranim u dokumentaciji za nadmetanje.
Sve to i više, dio je naše usluge Provedbe javne nabave, a za više informacija kontaktirajte nas!
vrh stranice