Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova (klasteri)

Najava Poziva "Jačanje međusobne povezanosti MSP-ova - klasteri" s ciljem jačanja poduzetničkih pozicija na tržištu.

Prihvatljivi korisnici su mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera te operativne potpore za inovacijske klastere.

Indikativni intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova projekta.

vrh stranice