Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju - Calluro.hr

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju

U najavi je novi natječaj Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Svrha ovog Poziva je jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u zelene i/ili digitalne tehnologije kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u sektoru C Prerađivačka industrija.

Iznos i intenzitet potpore

Min. iznos potpore iznosi 500.000,00 kn, a maksimalni 7.500.000,00 kn.

Intenzitet potpore iznosi 45% za mikro i male poduzetnike, odnosno 35% za srednje poduzetnike.

Koji troškovi su prihvatljivi?

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva:

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva;
 • troškovi montažne opreme i strojeva;
 • nabava mjernih uređaja;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver);
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja;
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana;
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme.

3. Savjetodavne usluge u korist MSP-ova

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama);
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

4. Potpore za usavršavanje - povezane sa ciljem projekta (digitalizacija i/ili zelena tehnologija)

5. De minimis potpore

 • Grijanje i hlađenje;
 • Promidžba i vidljivost;
 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga.

 

Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.
vrh stranice