Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju - Calluro.hr

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Bespovratna sredstva dodjeljuju se poduzećima kako bi im se olakšala zelena i/ili digitalna tranzicija, a sve u svrhu poticanja održivog razvoja.

Natječaj se održava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti [2021. - 2026.]

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja posluju u C sektoru (Prerađivačka industrija) i planiraju primijeniti zelene i/ili digitalne tehnologije u proizvodnji.

Visina potpore

Natječaj “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” za 2022. godinu je tek u najavi. Stoga ne možemo sa sigurnošću predvidjeti sve uvjete i visinu bespovratnih sredstva.

No, prethodni natječaj bio je vrijedan 1.140.000.000 HRK:

 • najviši iznos potpore iznosio je 7.500.000 HRK
 • najniži iznos potpore iznosio je 500.000 HRK

Intenzitet potpore iznosio je 45% za mikro i male poduzetnike, odnosno 35% za srednje poduzetnike.

Slične visine potpora očekujemo i na predstojećem natječaju. Nove podatke objavit ćemo na društvenim mrežama čim postanu dostupni. Ako želite biti u toku s novostima, možete nas zapratiti na Facebooku ili LinkedInu.

Na što se mogu utrošiti bespovratna sredstva?

Bespovratnim sredstvima iz ovog natječaja će se financirati četiri kategorije aktivnosti koje ćemo pobrojati u nastavku.

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Ova ulaganja moraju doprinositi energetski učinkovitijoj i ekološki prihvatljivijoj proizvodnji. Sama proizvodnja treba doprinositi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva nakon pandemije COVIDA-19 i klimatskih promjena.

Ovo su neka prihvatljiva ulaganja:

 • priprema i krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva;
 • troškovi montažne opreme i strojeva;
 • nabava mjernih uređaja;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver);
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja;
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana;
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme.

3. Savjetodavne usluge u korist MPS-ova

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama);
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

4. Potpore za usavršavanje - povezane s ciljem projekta (digitalizacija i/ili zelena tehnologija)

5. De minimis potpore

 • Grijanje i hlađenje;
 • Promidžba i vidljivost;
 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga. 

Cilj natječaja za jačanje konkurentosti poduzeća

 • potaknuti energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje
 • osnaživanje inovativnih poslovnih modela

Ovime se nadalje želi podržati razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i očuvanje postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.

Niste sigurni trebate li se prijaviti i ima li vaša ideja potencijala?

Calluro svoje klijente uspješno vodi do bespovratnih sredstava kroz tri koraka:

Preliminarno bodovanje

Priprema projekta

Pomoć u provedbi projekta 

Provjeravamo može li vaš projekt ostvariti dovoljan broj bodova za prolazak  Ako je vaša projektna ideja prihvatljiva, izradit ćemo za vas kompletnu projektnu dokumentaciju   Nakon pozitivne odluke o financiranju, vodimo vas kroz cjelokupni proces provedbe projekta
Javite nam se i procijenit ćemo vašu ideju.
vrh stranice