Europska Unija

Inovacije u S3 područjima

Cilj Poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.  

Iznosi potpore: od 750.000 do 20.000.000 kn. 

Prihvatljive kategorije troškova:

 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za projektne aktivnosti;
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu povezanu s projektnim aktivnostima (licence, patenti i sl.);
 • troškovi plaća osoblja koje će sudjelovati u provedbi projekta;
 • neizravni troškovi (najam prostora, režijski troškovi i sl. u iznosu 15% prihvatljivih troškova osoblja);
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme u opsegu i razdoblju u kojem se koriste za projekt;
 • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama; troškovi znanja i patenata;
 • PDV na prihvatljive troškove za koje Prijavitelj ne može osigurati njegov povrat;
 • troškovi pripreme dokumentacije za Poziv i troškovi upravljanja projektom;
 • troškovi pomoćnih usluga za inovacije;
 • troškovi usluga poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškoga plana, promociju i sl. 
 • Vrste i intenzitet potpore:

  A) Regionalne potpore za ulaganje:

  a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;

  b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

  B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja Intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova

  C) Potpore male vrijednosti: Iznos potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti po projektu ne može prelaziti 10% ukupne vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000,00 HRK. 

  Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

  Poziv je otvoren do 15.11.2019.  

  Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.

  vrh stranice