Calluro tim

Marija Sitar


Marija je poslovna savjetnica s preko sedamnaest godina iskustva u poduzetništvu i financijskom sektoru, u segmentu razvoja poslovanja, upravljanja projektima, poslovnoj strategiji i planiranju te upravljanju financijama.

Karijeru je započela 2002.g. u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na poslovima financijskog savjetnika za pravne osobe te 2007.g. nastavila u Societe Generale – Splitskoj banci d.d. kao voditelj poslovnog odnosa i regionalni direktor. U poduzetnički sektor ulazi 2010.g. kao članica uprave i direktorica dvije privatne tvrtke gdje je bila zadužena za razvoj poslovanja, uspostavljanje i razvoj novih projektnih timova, strategiju te komunikaciju s regulatornim tijelima. Također je stekla značajno iskustvo u vođenju velikih timova i upravljanju ljudskim resursima.

Konzultantsku tvrtku Calluro d.o.o. je osnovala 2012.g. te danas uspješno razvija poslovanje u segmentu poslovnog savjetovanja i upravljanja te pripreme projektnih prijedloga i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Provodi financijsko i organizacijsko savjetovanje za male i srednje poduzetnike te klijentima pomaže u kreiranju poslovne strategije.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije i završila dvogodišnju NLP Leadership Master Practitioner akademiju te stekla titulu NLP Coacha.

Monika Stankić

Monika je savjetnica u području razvoja poslovanja, izradi investicijskih studija, poslovnih planova i financijskih elaborata, kao i na pripremi projektnih prijedloga i financijskih modela za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Provodi istraživanja tržišta i radi na izradi marketinških planova za klijente. Voditeljica je komunikacijskih kanala u tvrtki Calluro.

Svoj poslovni put započinje 2017. godine kada se zapošljava u svojoj prvoj konzultantskoj tvrtki kao asistent projektnog menadžera gdje sudjeluje na poslovima izrade investicijskih studija i poslovnih planova, kao i pripremi projektnih prijedloga za povlačenje EU sredstava.

Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Turizam, a preddiplomski studij je završila na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, smjer Poduzetništvo u turizmu. Od 2018. godine čini dio Calluro tima unutar kojeg je posebno zadužena za poduzetničke projekte vezane uz turizam i hotelijerstvo. Svoju motivaciju pronalazi u konstantom profesionalnom usavršavanju s ciljem vlastitog, ali i rasta i razvoja cjelokupnog Calluro tima.

Nina Blažić Ružić

Nina je savjetnica u segmentu poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, provedbi postupaka javne nabave, kao i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Do sada je radila na pripremi i provedbi brojnih projekata iz područja inovacija, informacijsko – komunikacijskih tehnologija, internacionalizacije poslovanja, kompetentnosti i razvoja poduzeća, uvođenja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom te brojnih drugih. Osim toga, aktivno sudjeluje u izradi poslovnih planova i investicijskih studija za potrebe financiranja poduzetnika iz različitih investicijskih izvora.

Magistrirala je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i certificirani je stručnjak iz područja javne nabave, a dodatno se usavršila i u području pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.
Nina je dio Calluro tima od 2016. godine, a prije toga je radila kao viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove na Odjelu za razvoj, ekologiju, urbanizam i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke. Stalno se profesionalno usavršava aktivno sudjelujući na različitim konferencijama i brojnim dodatnim poslovnim edukacijama.


vrh stranice