Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Cilj poziva je dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Prihvatljivi korisnici

- mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima:

- međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
- tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.)

Prihvatljivi troškovi
- troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojima će se omogućiti stjecanje certifikata – snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva
- troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
- nabava (kupnja) norma
- edukacija djelatnika
- troškovi vezani uz vidljivost projekta

Visina potpore
- najniži iznos potpore je 50.000,00 kn po projektu
- najviši iznos potpore je 380.000,00 kn po projektu

Intenzitet potpore
- mikro i mala poduzeća do 85% prihvatljivih troškova projekta
- srednje poduzeće do 65 % prihvatljivih troškova projekta

Prijave se zaprimaju od 11. lipnja 2018.  do 29. lipnja 2020. godine.