Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Cilj poziva je doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti. 

Tko se može prijaviti?
Fizička ili pravna osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Koji aktivnosti su prihvatljive za financiranje?
• Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
• Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Koji troškovi su prihvatljivi?
• Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…)
• Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
• Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
• Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju
• Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack)
• Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava
• Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, provedbu projekta i postupaka nabave

Ukupna alokacija sredstava iznosi 200.000.000,00 kn.

Najniži iznos potpore iznosi 80.000,00 kn dok je najviši iznos potpore 1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

  • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS;
  • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS;
  • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS;
  • najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 21. studenog 2018. do 21. prosinca 2018.

 Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.