Porezni poticaji

Temeljem Zakona o poticanju ulaganja, u slučaju investicijskih ulaganja, mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, mogu ostvariti umanjenje stope poreza na dobit za 50%, 75% ili 100% u odnosu na zakonsku stopu.

 
Visina ulaganja u tri godine   Minimalan broj novih radnih mjesta Umanjenje stope poreza na dobit   Maksimalno razdoblje korištenja poticaja 

Minimalno 50.000 EUR (za mikropoduzetnike)

 3  za 50%  5 godina
 Minimalno 50.000 EUR (za Centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera)  10  za 50%  10 godina
 150.000 – 1.000.000 EUR  5  za 50%  10 godina
 1.000.000 – 3.000.000 EUR  10  za 75%  10 godina
 preko 3.000.000 EUR  15  za 100%  10 godina

OSNOVICA ZA IZRAČUN POTPORE:

Osnovica za izračun potpore su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u trogodišnjem investicijskom ciklusu ili trošak dvogodišnjih bruto II plaća za nova radna mjesta otvorena u toku trogodišnjeg investicijskog ciklusa - pri čemu se u obzir uzima onaj iznos koji je veći.

INTENZITET POTPORE:

Mikro i mali poduzetnici   Srednji poduzetnici  Veliki poduzetnici
 45%  35%  25%

PRIHVATLJIVA SU ULAGANJA U SLJEDEĆIM AKTIVNOSTIMA:

  • proizvodno-prerađivački aktivnostima;
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima;
  • aktivnostima poslovne podrške (Centri za odnose s kupcima/korisnicima; Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti; Logistički i distribucijski centri; Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera);
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti (Aktivnosti kreativnih usluga; Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga; Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga; Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa).