Novi jamstveni program HAMAG-BICRO-a

28.02.2019.

Upravni odbor HAMAG-BICRO-a usvojio prijedlog novog jamstvenog programa u okviru kojega se izdaju jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju.

Cilj Programa je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti.

Program obuhvaća 3 mjere:

Mjera A – Investicije

Mjera obuhvaća jamstva za:

  • kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30% od iznosa kredita).
  • financijske leasinge s učešćem od minimalno 20%.
Mjera B – Obrtna sredstva

Mjera obuhvaća jamstva za:

  • kredite za obrtna sredstva za financiranje poslovnih aktivnosti i
  • kredite za refinanciranje postojećih obveza (jamstvo je moguće odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih i kod drugog kreditora)

Mjera C – Kupnja poslovnih udjela
Jamstvo se izdaje isključivo za kupnju 100% vlasničkih udjela u drugom gospodarskom subjektu po modelu:

  • 30% ulaganja – equity
  • 70% kredit
  • jamstvom može biti osigurano do 60%, odnosno do 80% glavnice kredita, ovisno o statusu subjekta malog gospodarstva

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.