Kreiranje financijske politike

Bez obzira na veličinu ili starost vaše tvrtke, namjeru ulaska u investiciju ili održavanje postojećeg obima poslovanja, postojanje kvalitetne financijske politike je temelj kvalitetnog i održivog poslovanja tvrtke u dugom roku.

Sustavno upravljanje financijama bitno je ne samo s aspekta održavanja likvidnosti i solventnosti poslovanja, nego i s aspekta profitabilnosti. Optimiziranjem poslovnog procesa, od nabavke sirovina i materijala do upravljanja zalihama i u konačnici kontroliranim danima plaćanja obveza i naplate potraživanja, kratkoročno upravljamo novčanim tokovima i likvidnošću tvrtke. Sustavan i zdrav pristup kratkoročnim upravljanjem likvidnošću dugoročno se manifestira kroz povećanje profitabilnosti tvrtke, stvaranje veće dodane vrijednosti odnosno povećanje bogatstva vlasnika i dioničara.

Prilikom kreiranja financijske politike posvećujemo pažnju:
 • Definiranju financijskih ciljeva u poduzeću
 • Precizanom opisu poslova i uloga zaposlenika u financijskom odjelu
 • Usklađenjenju ročnosti izvora sredstva (kapital, kratkoročni i dugoročni krediti) sa imovinom (kratkotrajna i dugotrajna imovina)
 • Izračunu profitabilnosti proizvoda odnosno pojedinog poslovnog aranžmana s obzirom na dinamiku realizacije ili prodaje te uvjete naplate
 • Definiramo politiku zaduživanja poduzeća – kakve vrste kredita, pod kojim uvjetima, koje ročnosti
 • Načinima održavanja likvidnosti poduzeća
 • Definiranju raspodjele financijskog rezultata
Redovitom financijskom izvještavanju prema vlasniku i menadžmentu

Upravljanje likvidnošću i profitabilnošću poslovanja ide korak dalje od analize financijskih kretanja tvrtke. Uspješna prodaja završava u onom trenutku kada je transakcija u cijelosti naplaćena. Stoga upravljanje financijama vaše tvrtke u središte pozornosti stavlja pitanje Tko su vam partneri? Dobar početak je pola uspjeha te vas uključujemo u provedbu sljedećih aktivnosti:
 • utvrđujemo interne financijske kriterije za procjenu boniteta poslovnih partnera/kupaca
 • vršimo procjenu financijskog kapaciteta vašeg partnera u odnosu na planirani opseg suradnje
 • provjeravamo tržišne referene partnera
 • provjeravamo menadžment povezanih tvrtk i partnera
 • odabiremo instrumenate osiguranja naplate potraživanja
Kako je svako uvođenje promjena stresno za poduzeće i za zaposlene, mi Vam nudimo uslugu uvođenja svakog od navedenih segmenata kao i kasniju kontrolu provođenja financijske politike. Pojedine segmente kreiranja financijske politike možemo analizirati našim radom od nekoliko sati tjedno ili mjesečno pa do provođenja punog radnog vremena našeg stručnjaka u vašem poduzeću. Kontaktirajte nas sa vašom konkretnom potrebom te ćemo objasniti što možemo učiniti za vas i koliki je iznos naknade za takav angažman.


Kontaktirajte nas!