Konkurentnost turističkog gospodarstva

29.01.2019.

S ciljem povećanja konkurentnosti turističkog gospodarstva Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava koji se sastoji od ukupno 4 mjere.

A1 - sve vrste objekata iz skupine „HOTELI: hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, integralni hotel, lječilišne vrste hotela.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

  • povećanje standarda i kvalitete ug. objekata iz skupine "hoteli", kao i njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za 1*;
  • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazena, wellness i drugih rekreacijskih, sportskih, zabavnih ili tematskih sadržaja koji pridonose produljenju tur. sezone;
  • dobivanje oznake kvalitete „KVALITETAQuality“;
  • realizirana ulaganja (2018. i 2019. g.) za dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ug. objekta iz
    skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“;
  • realizirana ulaganja (2018. i 2019. g.) za dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ug. objekata u objekte vrste Hotel baština, Difuzni hotel ili Integralni hotel;
  • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“.

Prihvatljivi korisnici mjere A1 su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore je 50.000 kn dok je najviši 400.000 kn.

A2 - KAMPOVI: kamp ili kamp odmorište

Prihvatljive projektne aktivnosti:

• obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja;
• izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih kampova nema;
• razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa;
• povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom;
• ulaganje u zeleno poduzetništvo: dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“.

Prihvatljivi korisnici mjere A2 su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore je 50.000 kn dok je najviši 300.000 kn.

A3 - OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Sobe, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj

Prihvatljive projektne aktivnosti:

• aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj;
• unapređenje dodatnih sadržaja objekata iz skupine "Ostali ugostiteljski objekti za smještaj" u bike&bed objekt, izgradnja infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje te izgradnja bazena;
• povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prihvatljivi korisnici mjere A3 su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Najniži iznos potpore je 40.000 kn dok je najviši 200.000 kn.

A4 - OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Postojeći ili novi, vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište - robinzonski smještaj

Prihvatljive projektne aktivnosti:

• obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a;
• ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja;
• investicije usmjerene osnivanju i registraciji dopunskih djelatnosti za ugostiteljstvo/turizam na postojećem OPG-u ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru OPG-a;
• dodatni sadržaji;
• povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Prihvatljivi korisnici mjere A4 su OPG-i koji imaju ili će ishoditi rješenje o pružanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na OPG-u, te poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) za kušaonice.

Najniži iznos potpore je 30.000 kn dok je najviši 150.000 kn.

MJERA B - RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Prihvatljivi korisnici su subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge). 

Ovom mjerom želi se potaknuti razvoj:

• ciklo turizma, pustolovnog i sportsko rekreativnog turizma;
• zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova;
• "mali ploveći hoteli";
• obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje;
• paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebni interesa.

Najniži iznos potpore iznosi 20.000 kn dok je najviši 200.000 kn.

MJERA C - DOSTUPNOST I SIGURNOST

Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Investicija se odnosi na dostupnost defibrilacije u ugostiteljskim objektima i ulaganje u inovativne IT tehnologije.

Najviši iznos potpore za nabavu defibrilatora iznosi 25.000 kn, dok za subvenciju IT tehnologije isti iznosi 100.000 kn.

MJERA D - PREPOZNATLJIVOST


Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Investicija se odnosi na plasman otočnih proizvoda kroz turizam, a koji imaju oznaku "Hrvatski otočni proizvod".

Najniži iznos potpore iznosi 20.000 kn, dok je najviši 100.000 kn.


Intenzitet potpore sa kojim Ministarstvo turizma sudjeluje u pojedinom projektu iznosi maksimalno 60% ukupno opravdanih troškova projekta. Izuzetak je mjera C (nabava defibrilatora) gdje intenzitet potpore može biti 100%.

Zahtjevi temeljem javnog poziva zaprimaju se do 01. ožujka 2019. godine.