Izrada strateških dokumenata

Uloga strateških dokumenata (strategija) u upravljanju regionalnim razvojem je velika jer ti dokumenti predstavljaju “alat” za cjelokupno javno i transparentno usmjeravanje razvoja. U izradi kvalitetne, realne i provedive strategije sudjeluju sve interesne skupine koje će sudjelovati u njezinoj provedbi. Interesne skupine uključuju regionalnu i lokalnu samoupravu, predstavnike privatnog sektora, organizacije civilnog društva te ostale organizacije i institucije.

Prilikom procesa izrade strategije koristimo medotologiju sustava uravnoteženih ciljeva. Pored toga provodimo intervjue, obradu podataka, radne grupe, upitnike i sl. Razmjenjujemo informacije e-mailom, telefonom te prilikom sastanaka. Također su zastupljeni brainstorming sastanci i radne grupe. Nakon provedenog istraživanja obrađujemo i analiziramo podatke te kreiramo konačan dokument

Paralelno s početkom provedbe strategije putem konkretnih projekata kreće i praćenje njezinih rezultata te utvrđivanje vodi li nas stategija željenom cilju. Na temelju praćenja rezultata i eventualnih promjena u okruženju, strategija se revidira te na taj način kontinuirano služi kao nit vodilja u razvoju regije.


Kontaktirajte nas za izradu strateških dokumenata!