Izrada Cost Benefit Analize (CBA)

Cost-benefit analiza je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog privrednog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit). Važna je za donošenje ispravne odluke i za korekciju projekata.

Cost benefit analize najčešće primjenjujemo pri ocjeni učinaka javnih infrastrukturnih projekata /ceste, škole, bolnice i sl., budući da su u njima, za razliku od poduzetničkih projekata, prihodi, a osobito koristi posredni i dugoročni i imaju učinke na druge sektore, pa i poduzetnički. Prilikom izrade dokumentacije, veliku važnost pridajemo upoznavanju s vašim poslovanjem, razumijevanju vaše vizije i vaših ciljeva te želimo da dokumentacija koju pripremamo bude i vama pomoć u daljnjoj realizaciji vašeg poslovnog poduhvata.


Kontaktirajte nas za izradu Cost Benefit Analize!