Inovacije u područjima S3

Cilj poziva je istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektore povezani s prioritetima S3 Strategije - Zdravlje i kvaliteta života; Energija i održivi okoliš; Promet i mobilnost; Sigurnost; Hrana i bio-ekonomija.

 Prihvatljivi korisnici

  • mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:

  • ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu;
  • troškovi osoblja;
  • troškovi savjetodavnih, tehnoloških i drugih usluga iz područja istraživanja, razvoja i inovacija, studije izvedivosti i druge potporne aktivnosti koje za cilj imaju provedbu projekta.

Indikativni intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova projekta.

Planirani datum objave poziva je 01.03.2019.

 

Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.