GS Integrator 2018

Cilj poziva je transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa drugim poduzećima (tzv. Integratorima).
Prihvatljivi korisnici
  • mali i srednji poduzetnici
Prihvatljive aktivnosti
  • ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata;
  • troškovi osoblja;
  • troškovi savjetodavnih i tehnoloških usluga iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.
Indikativni intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova projekta.

 

Planirani datum objave poziva je 30.11. 2018. 


Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.