ESIF Mikro i mali zajmovi

Sa ciljem ulaganja u investicije i obrtna sredstva HAMAG BICRO provodi program mikro i malih zajmova.

 

MIKRO ZAJMOVI

Mikro zajmovi dijele se na:

1. Program mikro investicijskih zajmova

2. Program mikro zajmova za obrtna sredstva

 PROGRAM MIKRO INVESTICIJSKIH ZAJMOVA

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Prihvatljivi korisnici su:

 •          Mikro gospodarski subjekti
 •          Mali gospodarski subjekti
 •          Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt - ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

PRIHVATLJIVOST NAMJENE

Prihvatljiva su sljedeća ulaganja:

1. Materijalna imovina

 •          Osnivačka ulaganja
 •          Zemljište, građevinski objekti
 •          Oprema i uređaji

2. Nematerijalna imovina

 •          Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

3. Obrtna sredstva

 •          trajna obrtna sredstva (do  30% iznosa zajma)

Najniži iznos mikro investicijskog zajma iznosi 1.000 €, dok je najviši iznos 25.000 €.

Rok otplate je od 1 godine do 5 godina uključujući poček, koji je 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Kamatna stopa iznosi od 0,5% - 1,5% ovisno o mjestu ulaganja:

 •          III. i IV. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 1,5%
 •          II. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 1,0%
 •          I. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 0,5%

Instrument osiguranja su zadužnice korisnika zajma, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

 PROGRAM MIKRO ZAJMOVA ZA OBRTNA SREDSTVA

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su:

 •          Mikro gospodarski subjekti
 •          Mali gospodarski subjekti

PRIHVATLJIVOST NAMJENE ZAJMA:

Prihvatljivo je ulaganje u obrtna sredstva za:

 •          Pripremu proizvodnje
 •          Sirovine i materijale
 •          Ostale proizvodne troškove
 •          Troškove zaposlenih
 •          Novo zapošljavanje
 •          Zakup poslovnog prostora
 •          Režijske troškove
 •          Opće troškove

Najniži iznos zajma za obrtna sredstva iznosi 1.000 €, dok je najviši iznos 25.000 €.

Rok otplate je od 1 godine do 3 godina uključujući poček, koji je 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Kamatna stopa iznosi od 1,5% - 3,5% ovisno o mjestu ulaganja:

 • III. i IV. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 3,5%
 • II. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 2,5%
 • I. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 1,5%

Instrument osiguranja su zadužnice korisnika zajma,te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

MALI ZAJMOVI

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su:

 •          Mikro gospodarski subjekti
 •          Mali gospodarski subjekti
 •          Srednji gospodarski subjekti
 •          Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt - ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom

 PRIHVATLJIVOST NAMJENE ZAJMA

Prihvatljiva su sljedeća ulaganja:

1. Materijalna imovina

 •          Osnivačka ulaganja
 •          Zemljišta, građevinski objekti
 •          Oprema i uređaji

2. Nematerijalna ulaganja

 •          Razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

3. Obrtna sredstva

 •          Trajna obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Najniži iznos zajma je 25.000,01 €, a najviši iznos je 50.000 €.

Rok otplate je do 10 godina uključujući poček, koji je 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine.

Kamatna stopa iznosi od 0,5% - 1,5% ovisno o mjestu ulaganja.

 • III. i IV. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 1,5
 • II. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 1,0%
 • I. skupina  jedinica područne (regionalne) samouprave – 0,5%

Instrument osiguranja su zadužnice korisnika zajma,te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.