ESIF krediti za rast i razvoj

„ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

U provedbi ovog financijskog instrumenta su uključene tri poslovne banke (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.) te HBOR.

Namjena kredita:            Isključivo za nove investicije/ulaganja (refinanciranje postojećih

kredita nije moguće)

Iznos kredita:                   Od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR (za sektor turizma do 10.000.000 EUR)

Kamatna stopa:                Na dio kredita iz sredstava ESIF-a 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom

Rok otplate:                      Do 12 godina, uključujući poček od najviše 2 godine (za sektor turizma do 17 godina s počekom od najviše 4 godine)

Način otplate:                  U jednakim ratama, anuitetima ili jednokratno

Osiguranje:                       Sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke

Ostali uvjeti:                      Iz kredita nije moguća refundacija troškova.

Nije moguće ulaganje u nekretnine čija je namjena daljnja komercijalizacija na tržištu (prodaja, iznajmljivanje)

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit. Prihvatljivi korisnici kredita su i društva posebne namjene koja posluju kraće od 2 godine.

U sklopu ESIF kredita, prihvatljiva su ulaganja u:

a) dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu obiteljski povezane te kada je isti popraćen i investicijskim ulaganjem i to:

b) dugotrajnu nematerijalnu imovinu

c) obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje (investiciju) do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

Kupnja udjela u nekom društvu nije prihvatljiva.

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

Osim vlastitih novčanih sredstava priznaju se i izdaci nastali tijekom pripreme projekta (trošak pripreme zemljišta, pribavljanja dozvola, izrade studija, elaborata i sličnih dokumenata), a sve pod uvjetom da su nastali prije donošenja odluke o odobrenju kredita.

Zemljište i doprinosi u naravi (strojevi, oprema, alati i slično) nisu prihvatljivi kao vlastito učešće.