Energetska obnova obiteljskih kuća

Cilj poziva je podupiranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe (građani vlasnici obiteljskih kuća). 

Obiteljska kuća u smislu ovog poziva predstavlja zgradu koja je zakonita, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava najmanje jedan od slijedeća dva uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 .

Predmet poziva nisu zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao ni obiteljske kuće u kojima je:

 • manje od 50% bruto podne površine namijenjene za stanovanje;
 • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje;
 • kojima se rekonstrukcijom mijenjala/mijenja građevinska neto površina;
 • obiteljske kuće koje ne zadovoljavaju pojam "obiteljske kuće" u sklopu ovog poziva.

Visina i intenzitet potpore:

 • do 35.000,00 kuna s PDV-om na sustav za biomasu;
 • do 45.000,00 kuna s PDV-om za sustav s dizalicom topline.

Intenzitet potpore ovisi o lokaciji kuće:

 • 80% za građane čije su kuće locirane na području posebne državne skrbi i prve skupine otoka;
 • 60% za građane čije su kuće locirane na planinskom području ili u drugoj skupini otoka i
 • 40% za građane čije su kuće locirane na svim ostalim lokacijama.

Prihvatljiva aktivnost je postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Republike Hrvatske:

 • kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva;
 • dizalice topline.

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak izrade glavnog projekta;
 • trošak stručnog nadzora;
 • trošak nabave i izgradnje sustava.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 31.10.2018. do 31.12.2018.

 

Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.