Edukacije


Naš cilj je pomoći tvrtkama da podignu svoj nivo poslovanja upoznajući ih s najnovijim poslovnim modelima i najboljim praksama poslovanja u svijetu. Kroz održavanje edukacija prilagođenih potrebama poduzetnika nastojimo pomoći organizacijama da usklade svoje potencijale sa zahtjevima poslovanja na moderan i efikasan način. Kao primjer navodimo neke od edukacija koje smo održali za naše klijente: Poslovno planiranje, Analiza i ocjene investicijskih projekata, Financiranje i održivost projekata, EU fondovi.


Kontaktirajte nas za održavanje poslovnih edukacija!