Certifikacijom proizvoda do tržišta

Cilj poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama Europske unije) s ciljem osiguranja preduvjeta MSP-ova  za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti na tržištu. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih normi doprinosi se povećanju prednosti MSP-ova u pristupu novim tržištima. 

 

Prihvatljivi prijavitelji:
 • mikro poduzetnici;
 • mali poduzetnici i
 • srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja te odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive aktivnosti odnose se na one aktivnosti koje su povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Prihvatljive kategorije troškova:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije;
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik;
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti;
 • informiranje i vidljivost.

Najniži iznos potpore iznosi 20.000,00 kn dok je najviši iznos potpore 1.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore:

 • Mikro i mali poduzetnik: do 85% prihvatljivih troškova projekta
 • Srednji poduzetnik: do 65% prihvatljivih troškova projekta

Projektne prijave zaprimaju se od 18.06.2018. do 29.06.2020.


Za informacije o prihvatljivosti Vašeg projekta i načinu prijave – KONTAKTIRAJTE NAS.